Zwiedzanie Zamku
» strona główna / Miesięcznik "Nasz Przemyśl"
Miesięcznik "Nasz Przemyśl"

Numer 11 (74) – listopad 2010 r.

2010-11-16
przejdź do galerii
Wydawca: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
Przemyśl, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1,
tel. 016 678 50 61
e-mail: naszprzemysl@jmprzem.com.pl

Dyżur redakcyjny telefonicznie w godz. 8 -10 tel. 0 607 239 130.
Redaguje zespół: Jacek Błoński, Elżbieta Cieszyńska, Lucjan Fac, Krzysztof Fil – red. nacz., Dariusz Hop, Rafał Porada, Tomasz Pudłocki, Przemysław Grządziel, Witold Wołczyk.

W numerze: