Zwiedzanie Zamku
» strona główna / Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza

Oferta wydawnicza Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

W sprawie zakupu wydawnictw prosimy dzwonić do Działu Wydawniczego tel. 16 678 50 62 wew. 31, zainteresowanych wypożyczeniem zapraszamy do naszej Biblioteki przy ul. S. Konarskiego 5, tel. 16 678 50 62 wew. 38.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

A. Koecher-Hensel, A. Niewwęgłowski, Andrzej Kreutz Majewski, L’Enchantement, Paryż Przemyśl – Warszawa 2012, ss. 100. Monografia jednego z najwybitniejszych polskich plastyków teatralnych. Tworzył głównie scenografię dla Opery Paryskie. Forma albumowa. T. II „Polsko-Francuskich Monografii Artystycznych”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Czarnocka, Włodzimierz Terlikowski. Siła i życie, Paryż –  Przemyśl 2012, ss. 98. Monografia znanego w dwudziestoleciu międzywojennym malarza polskiego działającego w Paryżu. Forma albumowa. T. I „Polsko-Francuskich Monografii Artystycznych”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Sabarański, Kwiatuszek i Elektryczni w tle lilijki, Przemyśl 2012, ss.100. Wspomnienia „muzyczne” z lat sześćdziesiątych członka i lidera znanego wówczas w Przemyślu zespołu Big-beatowego. Poza tym słynnego nauczyciela historii w I LO w Przemyślu i harcmistrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sierpniu 2012 roku na półkach  księgarskich pokazała się  książka Lucjana Faca „Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej” wydana nakładem Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Na publikację tę składa się 64 artykuły oraz ok 100 s. ilustracji barwnych ukazujących pejzaż kulturowo-historycznych oraz jego dawną ikonografię. Tematycznie szkice i eseje historyczne  Lucjana Faca – znanego historyka, popularyzatora historii i nauczyciela tego przedmiotu w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu, obejmują okres od czasów prehistorycznych, aż  po II wojnę światową. Autor opiera się nie tylko na dotychczasowych ustaleniach historyków, ale sam stawia, niekiedy śmiałe, hipotezy dotyczące różnych kwestii  historii Przemyśla i ziem przyległych tego miasta. Można się z nimi nie zgadzać, ale trudno przejść obok nich obojętnie. Słaniają one do refleksji. Jest to wyśmienita lektura dla miłośników historii.
Cena 60 zł

 „Przemyskie Kamienice – funkcje i sekrety budownictwa mieszczańskiego w Przemyślu”
Ukazał się właśnie nowy, siódmy już z kolei, tomik serii Ars et Historia. Na blisko 100 stronach tego popularnonaukowego wydawnictwa  zaprezentowana została historia rozwoju urbanistycznego Przemyśla od początku istnienia grodu aż po czasy baroku. W szczególny sposób potraktowane zostało budownictwo mieszczańskie czyli kamienice oraz ratusz. Wspomniane zostały także zespoły sakralne, których wieże w panoramie miasta stanowiły malownicze dominanty na tle gęsto lokalizowanych mieszczańskich kamienic. W odniesieniu do tych ostatnich nie zapomniano również  o zapleczu gospodarczym oraz owianych aura tajemniczości częściach podziemnych. Całości dopełnia w dużej liczbie (w całości w kolorze) reprodukowana ikonografia dawnego Przemyśla.
Cena ok. 16 zł.VII tom „Kresów Południowo-Wschodnich”
Tematem tego tomu rocznika, wydawanego przez Przemyskie Centrum Kultury Nauki ZAMEK jest polska symbolika państwowa i narodowa zarówno w ujęciu ogólnym, jak i regionalnym. W obu wspomnianych wymiarach omówienie znalazły aspekty: historyczne, funkcjonalne i artystyczne zagadnienia. Całość otwiera rozprawa Pawła Kozioła „Historia i porządek” poświęcona pierwszemu obszernemu opisowi polskich dziejów, znanemu jako „Kronika Galla Anonima”. Na szczególną uwagę zasługują również teksty Augusta S. Fenczaka nt. genezy herbu miasta Przemyśla i Wioletty Zawitkowskiej dot. herbu ziemi przemyskiej. Oprócz tego w roczniku znalazły się stałe działy poświęcone historii społecznej i tradycji kulturowej miasta i regionu, czy historii sztuki oraz kultury materialnej, a także: „Historia i współczesność” (dział obejmujący m. in. zagadnienia politologii Europy Środkowo-Wschodniej), „Sztuka i kultura współczesna” oraz „Opinie, omówienia i recenzje”. „galeria historyczna” (czyli część, w której w przypadku poprzednich edycji rocznika prezentowane były materiały ikonograficzne) w tym konkretnym tomie opublikowana została w postaci specjalnego dodatku – albumu precyzyjnych, wielobarwnych reprodukcji 30 akwarel Sylwestra Zielińskiego „Ubiory Wojska Polskiego” ze zbiorów Biblioteko Polskiej W Paryżu (nie lada gratka dla miłośników militariów).
Cena 10 zł


W sierpniu 2009 roku ukazała się oczekiwana przez mieszkańców naszego miasta jak również turystów kolejna pozycja wydawnicza Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK pt. „Secesja w architekturze Przemyśla”. Jest to nowe, znacznie poszerzone wydanie publikacji z 2007 roku.
W ciągu ostatnich dwóch lat pojawiły się, m. in. w związku z tą edycją, nieuwzględnione wcześniej materiały, uściślające i poszerzające stan wiedzy nt. przemyskiej secesji. Ukazały się nowe publikacje  traktujące analogiczne zagadnienia w odniesieniu do innych polskich miast, co pozwala na pewną konfrontację poglądów. Poddawana pod osąd Czytelników nowa, znacznie poszerzona (296 s. w tym 112 tablic barwnych) edycja Secesji w architekturze Przemyśla,  zdaje  się odpowiadać na te wyzwania. Jest pewnego rodzaju logiczną konsekwencją wysiłku edytorskiego podjętego przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w 2007 r.  Tak,  jak w pierwszym wydaniu, zwłaszcza w części ilustracyjnej, uwzględnione zostały nie tylko realizacje ściśle dające się zaklasyfikować do stylu secesji, ale i obiekty łączące w sobie cechy Art Nouveau z charakterystycznymi  dla innych stylów znamionami, przede wszystkim tzw. neostylów i modernizmu. Jest to o tyle ważne, ponieważ co roku ginie bezpowrotnie wiele elementów dekoracji architektonicznej właśnie w tego typu obiektach, nie przez wszystkich postrzeganych jako zabytki.
Cena 45 zł
 
W końcu 2008 roku nakładem Wydawnictwa Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK ukazał się nowy – podwójny (V-VI) tom rocznika „Kresy Południowo-Wschodnie”,  tym razem pod łacińskim tytułem Historiae et rerum domi . Zachowany został tradycyjny układ poprzednich tomów, mamy więc działy takie jak: Historia, Historia sztuki, Premisliana i Biografie. Nowością natomiast jest wprowadzenie nowego działu zat. Historia i współczesność, koncentrującego się na problematyce współczesnej geopolityki w aspekcie historycznym. W omawianym tomie wypełnił go w całości tekst prof. Brunona Drweskiego z Paryża poświęcony trójkątowi Polska-Ukraina-Białoruś jako możliwemu istotnemu komponentowi nowego strategicznego ładu euroazjatyckiego, w którym – jak zaznacza  Autor - niepoślednie miejsce musi też przypaść Rosji. Stąd też postulat koniecznej poprawy stosunków z tym największym naszym wschodnim partnerem.
Z tekstów zamieszczonych w innych działach uwagę warto też zwrócić na artykuły: R. Szczygła o początkach miast konkurencyjnych na wododziale Bugu i Sanu; Jerzego Sas Kulczyckiego o prawdziwej legendzie wiedeńskiej wiktorii; Joanny Kordzikowskiej o wpływie strachu na życie mieszkańców Galicji w XIX w.; Wacława Wierzbieńca o stosunku Żydów do polskości w międzywojennym Lwowie czy Wioletty Zawitkowskiej nt. przemyskiej figury Matki Bożej zw. Jackową. Osobny walor prezentuje zamieszczony w formie dodatku słownik osobistości polskich  zaszczyconych tytułami honorowymi Stolicy Apostolskiej zestawiony przez Jerzego Sas Kulczyckiego. Całość uzupełnia bogaty i dobrze dobrany materiał ikonograficzny.
Publikacja zrealizowana została w ramach Programu Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
Cena: 14,50 zł
Marian Gumowski, Herbarz polski (reprint), ss. 100, kolorowe tablice.
      
Reprint Herbarza Polskiego wykonany został na podstawie na podstawie oryginału z lat 1933 – 1934. Pierwotna edycja była wydawnictwem kolekcjonerskim – do wydrukowanego osobno zeszytu, wklejane były barwne wyobrażenia herbów, załączane w formie znaczków do opakowań kawy HAG. Aby zachować charakter oryginału, poszczególne herby zreprodukowane zostały w pierwotnym kształcie znaczków. Podstawę do reprodukcji stanowiły trzy niekompletne egzemplarze ze zbiorów prywatnych oraz Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu. Oryginalny tekst i tablice ilustracyjne uzupełnione zostały posłowiem prezentującym życie i działalność autora prof. Mariana Gumowskiego.

Cena: 12 zł Janusz Polaczek, ZAMEK W PRZEMYŚLU. Od siedziby władzy państwowej do centrum kultury, Przemyśl 2008, ss. 165
      
Publikacja składa się  z dość obszernego wstępu – w istocie zarysu monograficznego, opartego na aktualnym stanie wiedzy, ukazujące rolę i funkcje tej warowni na tle skomplikowanych dziejów Przemyśla. Wprowadza Czytelnika w dzieje: wpierw grodu przemyskiego, następnie murowanego zamku wiązanego z osobą króla Kazimierza Wielkiego. Omówione zostają kolejne jego przebudowy oraz funkcje jakie zamek pełnił, jako ośrodek władzy państwowej i jako miejsce ważne dla kultury staropolskiego Przemyśla. Nie została pominięta działalność kulturalna prowadzona w tym miejscu od ponad stu lat. Pamiętać też należy, że od kilku lat na zamku mieści się siedziba  Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Zilustrowana fotografiami kronika działalności tej zasłużonej dla kultury miasta Przemyśla instytucji została również zamieszczona.
Cena: 25 zł Jerzy Kowalczyk, Świątynie późnobarokowe na Kresach. Późnobarokowa architektura sakralna Rusi Koronnej, Warszawa-Przemyśl 2006. Pozycję wydano we współpracy z Instytutem Sztuki PAN w  Warszawie, ss. 510, il. 300, w tym liczne barwne.
      
Synteza dziejów późnobarokowej architektury sakralnej na ziemiach ruskich  Rzeczypospolitej. Ten okazały tom jest rezultatem żmudnej, kilkunastoletniej  pracy badawczej jednego z najwybitniejszych znawców polskiej sztuki nowożytnej – prof. dra hab. Jerzego Kowalczyka. Autor analizuje w nim  kierunki i tendencje artystyczne, które znalazły odbicie w architekturze kresowej, nie tylko odnosząc się do łacińskiego budownictwa kościelnego, ale także świątyń innych obrządków i wyznań. Bogata szata graficzna tego dzieła sprawi, że książka będzie niezbędnym kompendium wiedzy historyków sztuki, historyków Kościoła, miłośników kultury kresowej, a przy tym ozdobą  ich bibliotek.
Cena: 40 zł


Józef T. Frazik, Sztuka Przemyśla i ziemi przemyskiej. Zbiór studiów, w oprac. M. Dłutek i J. Kowalczyka, Przemyśl- Warszawa 2004, ss. 294 oraz 170 il. na osobnych wkładkach.
       Antologia najważniejszych artykułów naukowych najwybitniejszego badacza i znawcy sztuki regionu, nieżyjącego już profesora Politechniki Krakowskiej.
Cena: 30 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Janusz Polaczek, Szkice do panoramy „Bitwa pod Somosierrą” Wojciecha Kossaka i Michała Wywiórskiego na tle malarstwa batalistycznego przełomu XIX i XX wieku, Przemyśl 1999, ss.52 oraz 12 tablic barwnych.

       Omówienie jednego z najważniejszych zabytków polskiego malarstwa batalistycznego, przechowywanego w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Szkice do panoramy „Bitwa pod Somosierrą” zostały ujęte w kontekście współczesnego malarstwa batalistycznego. Liczne ilustracje barwne prezentujące ikonografię szarży pod Somosierrą oraz umundurowanie tamtych czasów.
Cena: 5 zł Mariusz Czuba, Gotycka Archikatedra Łacińska we Lwowie, Przemyśl 2002, ss. 32 (tekst) oraz  24 tablice barwne.

       Monografia jednego z najważniejszych zabytków Kresów wschodnich Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem gotyckiej fazy budowy. Bogata dokumentacja fotograficzna, m. in. autorstwa znanego fotografika Tadeusza Budzińskiego.
Cena: 5 zł

 


Bogusław Bobusia, Marek Gosztyła, Monika Zub, Plany Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2004, ss. 160, il. barwnych  266.

            Album prezentujący reprodukcje 62 barwne reprodukcje planów dzieł obronnych pierścienia zewnętrznego Twierdzy Przemyśl ( nie wszystkie zostały zrealizowane) ze zbiorów Kriegsarchiv w Wiedniu uzupełnione  reprodukcjami starych pocztówek przedstawiających  przemyskie i pod przemyskie forty oraz dokumentacją fotograficzną aktualnego stanu omawianych obiektów. Popularnonaukowy  tekst wprowadzający przedstawia dzieje budowy i rozbudowy Twierdzy Przemyśl oraz rolę jaką odegrała w czasach I wojny światowej.
Nakład wyczerpany.


 

85 lat Garnizonu WP w Przemyślu, Przemyśla 2005,  ss.284, liczne ilustracje, w tym barwne.

       Jubileuszowe wydawnictwo prezentujące różnorodne aspekty historii garnizonu przemyskiego. Ongiś jednego z najliczniejszych w Polsce.
Cena: 20 złKrzysztof Prokop, 25 lat „Solidarności”. 1980 – 2005: Region Południowo-Wschodni, MKZ Jarosław, Region „Ziemia Przemyska”, Przemyśl 2005, ss. 450, il. Barwnych 34.

       Zbiór dokumentów obrazujących 25-letnią historię niezależnego ruchu związkowego w ziemi przemyskiej, zestawiony przez archiwistę przemyskiej „Solidarności” Krzysztofa Prokopa. Ważne wydawnictwo źródłowe, zarówno dla badaczy, jak i miłośników historii najnowszej Polski południowo-wschodniej. Cennym uzupełnieniem publikacji jest zestaw unikalnych, w większości po raz pierwszy publikowanych, fotografii dokumentujących wspomniany okres działalności NSZZ „Solidarność”.
Cena: 24 zł 

 

 

 

 
Tomasz Pudłocki, Blask szarości... Życie codzienne w I Państwowym Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w latach 1918 – 1939, Przemyśl 2004, ss. 264, liczne il. cz.-b w tekście.

       Źródłowe opracowanie naukowe dziejów I Państwowego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w okresie międzywojennym. Bogata baza źródłowa i nienaganny warsztat naukowy autora nie umniejszają bynajmniej walorów popularyzatorskich dzieła. Książka zainteresuje zatem prócz specjalistów liczne grono miłośników historii Przemyśla, a zwłaszcza absolwentów najbardziej prestiżowego przemyskiego gimnazjum.
Cena: 20 zł


 

 Zbigniew Ziembolewski, Krwawe noce pogranicza, Przemyśl 2003, ss. 203.

       Powieść o tragicznych losach mieszkańców Polski południowo-wschodniej w latach 1946-1947. Autor był świadkiem i uczestnikiem opisywanych wydarzeń.
Cena: 8 zł

Mariusz Olbromski, Poemat jednej nocy, Przemyśl 2004, ss. 56, 10 il. barwnych.

       Tomik poezji znanego przemyskiego poety będący owocem miłości autora do Lwowa. Piękno słowa pisanego harmonizuje w przypadku tego wydawnictwa z oryginalną, urokliwą oprawą graficzną autorstwa Krystyny Grzegockiej, polskiej malarki ze Lwowa. Publikacja adresowana do miłośników poezji i bibliofilów.
Cena: 15 zł


Mateusz Pieniążek, Pastorałki z Zielonego wzgórza, Przemyśl 2004
      
Zbiór popularnych pastorałek opracowanych przez znanego przemyskiego poetę. Pod względem muzycznym przygotował je Antoni Guran, zaś oprawę plastyczną zapewnił  H. Lasek.
Cena:9 zł
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bogdan Motyl, Brzeżany, Przemyśl 2005, (tomik 4. z serii „Kresy”), ss. 48, liczne   il. barwne i  cz.-b.

       Popularna monografia jednego z ośrodków artystycznych i  fortecy na Kresach południowo-wschodnich. Walory poznawcze publikacji wzbogacają liczne autorskie fotografie barwne, a także dawna ikonografia Brzeżan.
Cena: 7 zł 50 gr.


 

  


Janusz Polaczek, Zamek w Przemyślu, Przemyśl 2005, (tomik 5. z serii „Ars et Historia”), ss. 48, liczne il. barwne i czarno-białe.
      
Popularnonaukowa monografia jednego z najważniejszych zabytków ziemi przemyskiej. Ukazuje również relikty romańskie jakie zachowały się na wzgórzu zamkowym. Omówiona została także działalność instytucji kulturalnych mających swe siedziby w zamku kazimierzowskim. Liczne ilustracje dokumentują zarówno stan aktualny zabytku, jak  i jego bogata historię.
Cena: 7 zł
 

 


Janusz Polaczek, Żółkiew, ( tomik 5. z serii „Kresy”), ss. 52,  liczne ilustracje, w tym barwne.

       Popularnonaukowa monografia jednego z najważniejszych miast historycznych na Kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Szczególną uwagę autor poświęcił słynnej kolegiacie żółkiewskiej oraz zamkowi, które dawniej uważane były za miejsca pamięci słynnych wodzów i chwały wojennej Polaków.
Cena: 6 zł


 

 

 Julian. W. Kurek, Wędrówki po ulicach i placach Przemyśla, ss. 224 + liczne tablice ilustracyjne.

       Przewodnik autorstwa znanego miłośnika historii i zabytków Przemyśla. Autor oprowadzając nas po placach i ulicach miasta dzieli się jednocześnie własnymi wspomnieniami oraz wyjaśnia znaczenie ich nazw oraz przybliża sylwetki patronów. Liczne, często mało znane, fotografie archiwalne wzbogacają walory poznawcze wydawnictwa.
Cena: 20 złAndrzej Ryszkiewicz, Janusz Polaczek, Mikołaj Tereinski. Malarz przemyski epoki późnego Baroku, albumowy katalog, ss. 72, reprodukcje barwne wszystkich znanych dzieł Tereinskiego.

       Przemyśl epoki Baroku ze względu na licznie tu wznoszone bądź  doposażone  kościoły i klasztory był miejscem pracy wielu malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Niewielu jednak z nich można uznać z artystów miejscowych. W Przemyślu przebywali okazyjnie z racji realizowanych zamówień. Jednym z nielicznych mieszkających  i tworzących w Przemyślu i okolicach Przemyśla był Mikołaj Tereinski. Postać ciekawa, godna zainteresowania chociażby ze względu na koleje jego życia. Był przemyskim pocztmajstrem, a po stracie tejże posady i przyjęciu święceń zarabiał jako proboszcz greckokatolickiej parafii w Przekopanej.  Jako, że przez cały ten czas zajmował się jeszcze innym intratnym zajęciem – malowaniem obrazów dla kościołów mocno się zaniedbywał w obowiązkach duszpasterskich, co przy licznych skargach doprowadziło do pozbawienia  go probostwa.

            Nie można mu jednak odmówić talentów malarskich, choć w malowanie poszczególnych dzieł   niejednakowo się angażował. Pozostały więc po nim dzieła wybitne, jak obraz Niepokalanie Poczętej w przemyskim kościele  Reformatów, wyobrażenie Św. Jana Dunsa Szkota z Kalwarii Pacławskiej, ale też obrazy interesujące przede wszystkim pod względem  ikonograficznym – jak wielkich rozmiarów portret rodziny Krasickich z Dubiecka.

 Informacje o ciekawym żywocie  tego mistrza, jego dziełach ilustrowane barwnymi reprodukcjami (wszystkich zachowanych) znajdzie czytelnik we wspomnianej publikacji PCKiN „Zamek”.
Cena: 20 zł„Rocznik Przemyski” 2006, zesz. 1: Historia wojskowości – czasopismo naukowe wydane we współpracy TPN w Przemyślu, ss. 216 , liczne tablice ilustracyjne.
      
Najważniejsze w regionie specjalistyczne czasopism naukowe poświęcone historii wojskowości. Zawiera teksty znanych badaczy dotyczące głównie staropolskiej sztuki wojennej na pograniczu południowo-wschodnim.
Cena : 20 zł


Jaub Sito, Thomas Hutter (1696 – 1745). Rzeźbiarz późnego Baroku, Przemyśl-Warszawa 2001, ss. 329,  218 ilustracji czarno-białych, 12 tablic barwnych.

       Wyczerpująca monografia jednego z najważniejszych artystów działających w I połowie XVIII w. w ziemi przemyskiej, ale także w tak ważnych ośrodkach artystycznych jak Lwów.
Cena: 20 zł
Szczepan Kozak i Janusz Polaczek, Bazylika kolegiacka i kanonia Bożogrobców w Przeworsku, autorzy:, ss. 64, seria „Ars et Historia” nr 3, pozycję wydano we współpracy z parafią pw. Ducha św. w Przeworsku.
      
Popularnonaukowa monografia jednego z najbardziej znanych zabytków regionu, wzbogacona podstawowymi wiadomościami nt. zakonu Bożogrobców.
Cena: 7 zł

 

 

Bartłomiej Gutowski, Secesja w architekturze Przemyśla, Przemyśl 2007, ss. 168, 54 tablice barwne.

            Pierwsza naukowa monografia secesyjnej architektury Przemyśla. Autor omawia zachowane, jak nieistniejące już przykłady tego typu architektury, analizuje sposoby i rodzaje dekoracji. Przytacza sylwetki twórców. Całość uzupełnia katalog oraz ok. stu barwnych fotografii.
Cena: 22 zł